MARDİN YEŞİLLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL KANTİN İHALE DUYURUSU

OKUL KANTİN İHALE DUYURUSU

 

İLAN

 

1.      Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı kantin, açık alan, salon vb. yerler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddelerine göre  kiraya verilecektir.

 

2.      İhale şartnamesi Okul Müdürlüğünden 20 TL.bedel karşılığında alınacaktır..

 

3.      Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

4.      Daha önce kantin, açık alan, salon vb. yerler  ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar.

 

5.      İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Aslı idarece görülmüş ibaresi olanlar da kabul edilecektir.

 

6.      Yüklenicinin değişmesi durumunda;  kantin, açık alan, salon vb. yerlere yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından nakit olarak ödenir.

 

 

 

      İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

1-      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

2-      Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. Ayrıca kantin, açık alan, salon vb. yerlerin ihalesini alan kişi ve yanında çalıştıracağı elemanlar hakkında Yüz Kızartıcı Suçlardan(Uyuşturucu kullanmak yada satmak, yaralamak,cinsel taciz, hırsızlık v.b.) dolayı herhangi bir soruşturma yada kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecek. Bu konuda Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Bşk.dan, Kaçakçılık ve Org. Suçlar Şube Müd.den bilgi alınacak)(Aslı)

 

3-      İkametgâh belgesi (Aslı)

 

4-      Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (Aslı)

 

5-      Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge

 

6-       İhaleye girecek olan şahsın Esnaf ve Sanatkarlar Odasından oda kayıt belgesini ibraz edecektir.

 

7-      Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; Katılımcıların hiçbirisinde bu belge bulunmaması durumunda Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile kurs bitirme, kalfalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olanlar ihaleye katılabileceklerdir.(İstenilen belgeler Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş olması gerekmektedir.) (Aslı) Bu belgeleri Mardin ili dışından almış olanlar, belgeyi almış olduğu ilden adına kayıtlı kantin, açık alan, salon vb.  işletmesinin olmadığını gösteren belgeyi ibraz edecektir.

 

8-      Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname ile ihaleye katılabileceklerdir. İhale uhdesinde kaldığı takdirde belge sahibi tarafından işletilecektir.(Aslı)

 

9-      İhaleye şirket, dernek, vakıf v.b. tüzel kişiler, kurumlar ve basit usul vergi mükellefleri katılamazlar.

 

10-  Kantin, açık alan, salon vb.  belge sahibinin işletmesi zorunludur. 

 

 

      Keyfiyeti ilan olunur.

                                                                                              İHALE KOMİSYONU

 

İŞİN ADI

MUHAMMEN BEDELİ

İHALE TARİH VE SAATİ

TAŞINMAZLARIN BEDELİ

Sakarya İlkokulu

2.000 TL

25/10/2018

10:00

      

         

 

Not 

1) Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

2)İhaleler Yeşilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü Başkanlığında  toplantı salonunda  yapılacaktır.

 

Yeşilli Hükümet Konağı 1. Kat - 0482 591 16 87

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.